Gebroken geweertje

Vooroorlogs gebroken geweertje Deze broche, die een gebroken geweer voorstelt, is uit de periode tussen de beide Wereldoorlogen. Ze werd gedragen door Aaltje Valk-Inpijn (1877-1949). Aaltje was de weduwe van Simon Valk, die in de Eerste Wereldoorlog op zee gebleven is. Hij voer toen op een logger.

Het gebroken geweertje werd na de Eerste Wereldoorlog veel gedragen als symbool van het streven om een herhaling van deze verschrikkelijke oorlog, met zijn ongekende aantallen doden en gewonden, te voorkomen. Ook thans is het nog in gebruik als symbool voor geweldloze conflictoplossing.

De broche werd in 2011 aan ons museum geschonken door familie van Aaltje Valk.Nieuwe gebroken geweertjes, naar vooroorlogs model, zijn verkrijgbaar in onze webwinkel.