Grootmachten sluiten verdragen

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 10

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Reductie van de voorraden kernwapens

  • De demonstraties misten hun uitwerking niet, maar het duurde toch nog tot eind 1987 voordat er werkelijk onderlinge afspraken gemaakt werden tussen de VS en Sovjet Unie om het aantal kernwapens te reduceren. Gorbachov zei dat de massale protestacties grote indruk op hem maakten en hem er toe brachten mee te werken aan reductie.
  • Er is weliswaar gereduceerd, maar verouderde kernwapens zijn geregeld vervangen door nieuwe geavanceerdere kernwapens.

Internationaal verbod op kernwapens door verdragen

We noemen er twee, maar er zijn vele internationale afspraken over kernwapens.

  • In 1968 werd het Non-Proliferatie-Verdrag (Niet-Verspreidings-Verdrag van kernwapens) ondertekend. De staten van de Verenigde Naties namen de verplichting op zich om te streven naar totale kernontwapening. Ook Nederland en de NAVO-bondgenoten hebben dit verdrag in 1968 ondergetekend. In 1995 werd plechtig verklaard dat dit verdrag onbeperkt geldig blijft. De afspraken worden echter niet nagekomen. Het verdrag wordt door de vijf kernmogendheden zo geïnterpreteerd dat zij over kernwapens mogen beschikken 'als garantie voor de wereldvrede'. Alle overige staten mogen zich zo'n garantie niet verschaffen.
  • In 1996 werd door bijna alle staten de Comprehensive Testban Treaty (Alomvattend Verbod op Kernproeven) officieel bevestigd. Dit verdrag verbiedt alle kernexplosies, hoe klein ook. India en Pakistan wilden deze overeenkomst niet tekenen, omdat de vijf kernwapenstaten wederom speciale voorrechten behielden. De Testban Treaty kon het opnieuw testen van kernbommen in de vorm van subcritical tests niet tegenhouden (zowel door kernwapenstaten, als door niet-kernwapenstaten).
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 5 augustus 2002