Naar het Internationaal Gerechtshof

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 11

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Wereldgezondheidsorganisatie in actie tegen kernwapens
logo Wereldgezondheidsorganisatie

  • Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vormen kernwapens inmiddels de ultieme bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid, in plaats van veiligheid te bieden. De WHO geeft aan bij een kernramp n i e t s te kunnen doen. De voorzitster van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt de over radio-actieve straling : Het vervormt "the very map of life", de DNA. De medische wetenschap is nog niet in staat om (de gevolgen van) deze vervorming te genezen. Bovendien zijn de aantallen slachtoffers bij een kernramp zo groot, dat een adequate medische behandeling van zulke grote aantallen slachtoffers tegelijk niet mogelijk is.
  • Er is berekend dat bij een middelgrote confrontatie met kernwapens, waarbij steden met hun industrieën zijn betrokken, zoveel gevaarlijke stoffen vrij dat een miljoen tot een miljard mensen zullen sterven. Het resultaat zou ook een nucleaire winter kunnen zijn, een situatie waarin geen menselijk leven meer mogelijk is.
  • De WHO zette een procedure op gang om de onrechtmatigheid van het gebruik van kernwapens aan de kaak te stellen via Internationaal Recht. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Gang van de mens naar het Internationaal Gerechtshof: World Court Project.
  • Het World Court Project is een wereldwijde campagne. Deze werd meer dan 15 jaar geleden opgezet door vredesorganisaties, juristen en artsen tegen kernwapens. Doel was in eerste instantie een uitspraak te verkrijgen van het hoogste rechtsorgaan ter wereld, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, over de (on)toelaatbaarheid van kernwapens volgens internationale wetgeving.

Zijn Kernwapens in strijd met Internationaal Recht?

  • Op 15 december 1994 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin bepaald werd dat deze vraag voorgelegd kon worden aan het Internationaal Gerechtshof. Ondanks geweldige druk van de Kernwapenstaten konden de veertien rechters van het Hof zich uiteindelijk buigen over de vraag of kernwapens in strijd zijn met Internationaal Recht.
  • 51 miljoen getekende verklaringen werden door Japan verzameld en aan de VN overhandigd.
  • Eind 1995 konden nog eens 3,6 miljoen verklaringen van openbaar rechtsbewustzijn voorzien van handtekeningen worden overgelegd aan de rechters. De tekst luidde: "Ik ben van mening dat kernwapens in strijd zijn met het internationaal recht en dat zij gericht zijn op massale vernietiging. Daarbij dreigen ze onze aarde te vergiftigen. Ons recht op leven en gezondheid staan op het spel, evenals die van komende generaties".
  • Gorbatsjov, Desmond Tutu, de Dalai Lama en vele anderen zonden persoonlijke formuleringen van rechtsbewustzijn. Telegram Gorbatsjov.
3,6 miljoen handtekeningen!
De Noorse voorzitter van het 'International Peace Bureau' voor de 3,6 miljoen verklaringen.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 5 augustus 2002