Stralingsslachtoffers

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 16

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Aboriginal-oudste Een Aboriginal-oudste is uit Australië speciaal naar Den Haag gekomen om namens haar volk getuigenis af te leggen voor het Internationale Gerechtshof. De Australische regering geeft haar echter geen toestemming om te getuigen. Zij wordt tijdens de openbare hoorzittingen dus niet gehoord over de 'uranium-mining' en de kernproeven in haar gebied. Haar oom werd blind bij het zien van een onbekend fenomeen: een bovengrondse kernproef. Ziektes tengevolge van straling hebben geleid tot het uitsterven van een groot deel van haar volk. Internationale juristen tegen kernwapens werken dag en nacht om druk uit te oefenen: zij stellen alles in het werk om de getuigen aan bod te laten komen tijdens de procedure in het Vredespaleis. De stralingsslachtoffers zijn daarvoor uit alle delen van de wereld gekomen. Slechts één getuige wordt gehoord.

Van alle staten geven alleen de Marshall-eilanden gelegenheid aan een stralingsslachtoffer om te getuigen. Hier is de getuige op de avond voor haar getuigenis in Den Haag.
In 1954 werd door de Verenigde Staten op één van de eilanden in de buurt van het atol Rongelap een "experiment" uitgevoerd: een kernexplosie groter dan die van Hiroshima. De eilandbewoners werden de daaropvolgende jaren bestudeerd als proefkonijnen voor de wetenschap.

foto mevrouw Lijon Eknilang Mevrouw Lijon Eknilang, afkomstig uit Rongelap, beschrijft voor het Hof de gruwelen als gevolg van "Bravo". De vrouw heeft zeven miskramen gehad, waaronder een kindje met één oog en verscheidene "jellyfish" babies. Deze misgeboorte komt veel voor op de eilanden. De kinderen zijn doorschijnend en hebben geen botten. Verder geeft zij aan dat bijna de gehele bevolking van de Marshall-eilanden is aangetast door de straling en daardoor ten dode opgeschreven. In haar getuigenis zegt het slachtoffer dat ze de grote afstand aflegde om voor het Hof te verschijnen om te bepleiten dat de rechters alles zullen doen wat binnen hun vermogen ligt om andere gemeenschappen in de wereld voor dit leed te behoeden.

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 6 augustus 2002