Machtspolitiek, het recht van de sterkste

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 2

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Moeten wij steeds sterker worden om te overleven?

tekening recht van de sterkste

 • 'Survival of the fittest'. Een diep geworteld overlevingsmechanisme als blinde drijfveer doet sterke mogendheden met bondgenoten doorgaan zwakkere groeperingen te bevechten, bedreigen, onderdrukken en overheersen met wapens. Nu de aarde almaar dichter bevolkt wordt, keert dit gedrag zich steeds meer tegen ons.
 • Het is een gangbare overtuiging dat anderen overheerst moeten worden, wil men zelf overleven. Het doel van deze tentoonstelling is zichtbaar te maken wat deze overtuiging voor uitwerking heeft in onze wereld: de gevolgen van machtspolitiek.

Hoe wordt macht uitgeoefend?
 • De regels voor het machtsspel zijn simpel. De inzet voor het spel is geld voor wapens. De wereld wordt in feite beheerst door staten, die de meest geavanceerde wapens weten te fabriceren en ook bereid zijn deze in te zetten.
 • Staten gebruiken vooral kernwapens om af te schrikken en te dreigen en daarmee andere staten hun wil op te leggen. Bij politieke onderhandelingen tussen de staten vormen kernwapens op de achtergrond dan ook vaak een pressiemiddel.
 • Nederland is lid van de NAVO, een militair pact, waar ook de grootste supermacht lid van is: de Verenigde Staten.
 • Deelname aan een machtsblok is niet altijd een 'keuze'. Nederland is in de Tweede Wereldoorlog bevrijd door de westerse 'geallieerden', en 'koos' daarmee voor de NAVO. Polen werd bevrijd door de Sovjet-Unie en kwam daardoor in het Warschaupact.
 • Een gevolg van de Nederlandse deelname aan de NAVO is dat er door de VS gecontroleerde kernwapens op ons grondgebied gestationeerd zijn, voor gebruik door Nederlandse militairen. Nederland is dus een voorstander van kernwapens.

Koste wat het kost meer macht?
 • De kernwapenwedloop wordt, ondanks internationale verdragen, in stand gehouden. Hoewel het aantal kernwapens sterk is verminderd, behouden de kernwapenstaten
 • hun arsenalen voor de voorzienbare toekomst. Dat kost geld, veel geld. Het geld moet voortdurend door de bevolking van de landen opgebracht worden. (Per wereldburger wordt er jaarlijks gemiddeld 120 dollar uitgegeven aan totale bewapening.)
 • Veel landen komen in grote financiële problemen. Er is dan geen geld meer voor voedselvoorzieningen en gezondheidszorg. De overleving, waar het allemaal om begonnen was, wordt dan weer bedreigd.
 • De Verenigde Staten hebben de kernwapenwedloop op gang gebracht door als eerste grote hoeveelheden plutonium te produceren. Hun nationale schuld is inmiddels even groot als het bedrag dat tot nu toe in kernbewapening gestoken werd. Bovendien wordt een geldverslindend starwars-programma niet alleen in gang gehouden, maar zelfs uitgebreid onder een nieuwe naam.
 • Tezamen hebben wij nu zoveel kernwapens dat de wereld vele malen vernietigd kan worden (overkill). In Rusland zijn zelfs kernwapens zoek. Door corruptie en terrorisme zijn kernwapens te koop. Het komt voor dat kerngeleerden hun kennis aan de hoogste bieder verkopen.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 6 augustus 2001