Na de hoorzitting

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 24

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De open hoorzitting is voorbij. Een stroom van mensen uit de hele wereld is, in de hoop de illegaliteit van kernwapens eindelijk aangetoond te zien, naar Den Haag gekomen. Er zijn weinig Nederlanders bij. Nederlandse media en regeringskringen ontbreken bijna volledig.

foto vertrek Russische delegatie De Russische delegatie blaast stilletjes de aftocht. Hun verklaring is dan ook niet indrukwekkend.
Overigens: de Nederlandse regering legt helemaal geen mondelinge verklaring af. Hun standpunt inzake kernwapens is bijna geheel dat van de Verenigde Staten. Nederland steunt het NAVO-afschrikkingsbeleid met kernwapens en wil haar kernwapentaak handhaven. Economische belangen en druk van de kant van de VS spelen een rol.

Schaakspel der machten. De wereld wacht op de uitspraak.
Het Hof trekt zich voor onbepaalde tijd terug om te beraadslagen. Er zijn 43 schriftelijke verklaringen van staten en 22 nieuwe verklaringen van de staten die voor het Hof verschenen zijn. Ze worden dagelijks bestudeerd, tezamen met vele andere gegevens van gespecialiseerde instanties. De rechters zijn onafhankelijk en vertegenwoordigen hun landen niet.
Het Hof mag op geen enkele wijze worden beïnvloed, maar de kernwapenstaten trachten de procedure desalniettemin op allerlei wijzen te bemoeilijken en te beïnvloeden.

raket en vredesvogel op schaakbord In vredeskringen wordt de dag van de uitspraak D-day genoemd. De juristen en voortrekkers van vredesbewegingen moeten dan à la minute naar Den Haag komen. Op dat moment begint voor de vredesorganisaties immers opnieuw het hectische gevecht om op internationaal niveau aandacht voor de zaak op te eisen. Juristen moeten binnen één dag de ingewikkelde materie voor de media en het publiek 'vertalen' in begrijpelijke taal. Een voetbalwedstrijd of een andere sensationele gebeurtenis op de dag van de uitspraak kan de publiciteit volledig in de war sturen.

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 26 oktober 2004