De uitspraak

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 25

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Het is zover. Op 8 juli 1996 wordt de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof officieel bekend gemaakt.
Slechts enkele dagen voor de officiële dag, komt men te weten, dat de rechters tot een uitspraak zijn gekomen. Sinds de aanvang van de procedure op het Vredespaleis, hebben de rechters driekwart jaar beraadslaagd. Een aantal mensen zijn full-time paraat gebleven voor het verslaan van de uitspraak. Veel mensen zijn echter al op vakantie of uiteindelijk toch naar huis teruggegaan.

Rechters tijdens de uitspraakNu, na bijna 9 maanden, wordt de uiteindelijke conclusie van de rechters plotseling uit de doeken gedaan. Het lijkt erop dat er van verschillende kanten doelbewust op aangestuurd wordt om de uitspraak zo min mogelijk bekendheid te geven.

Het gaat om een 37 pagina's tellend document dat voorgelezen wordt door de President van het Hof. Er wordt eerst bekend gemaakt dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet bevoegd werd geacht om de vraag aan het Hof voor te leggen. Velen, waaronder ook vredesactivisten van het eerste uur, lopen gedesillusioneerd de rechtszaal uit. Nadien blijkt dit feit toch geen verdere consequenties te hebben voor de uitspraak. Het voorlezen duurt meer dan 3 uur.

Het publiek realiseert zich in eerste instantie niet dat de uitslag zeer positief is. De Amerikaanse voorzitter en de Hollandse secretaris van IALANA leggen onmiddellijk na afloop uit, dat de uitslag mooier is ze ooit hadden kunnen dromen. Om enig idee te geven van de consequenties (volgens de internationale juristen van het World Court Project): met deze uitspraak is de NAVO-politiek in feite voor 98% illegaal geworden.

Belangrijkste punten uit de uitspraak van het Hof

  • Den Haag, 8 juli 1996. Op deze dag doet het Internationaal Gerechtshof de uitspraak dat het dreigen met, en gebruik van kernwapens in vrijwel elke denkbare situatie in strijd is met de internationaal recht (dus: in het algemeen illegaal is).
  • De enige uitzondering die volgens enige van de rechters eventueel nog gemaakt kan worden, vormt een extreme omstandigheid van zelfverdediging, waar het 'naakte voortbestaan' van een land op het spel zou staan.
  • Unaniem wordt gesteld dat alle 'staten de wettelijke plicht hebben om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en tot een einde te brengen, die leiden tot kernontwapening in al zijn aspecten onder strenge en doeltreffende internationale controle'.
  • Het Hof noemt deze deze uitspraak officieel 'advisory opinion'. Het is niet zomaar een 'advies', maar het gaat om een bindend advies over interpretatie van de wet, (omdat de hoogste rechters tot deze uitsprak kwamen). Het Hof kwam tot deze uitspraak na diepgaande bestudering van het bestaande internationale recht. Bovendien werden uitgebreide wetenschappelijke informatiebronnen over kernwapens geraadpleegd. Door de uitspraak wordt duidelijk dat gebruik van kernwapens vrijwel altijd illegaal is. Tevens wordt hiermee aangetoond dat bijvoorbeeld het werpen van de atoombommen op de bevolking van Japan volstrekt illegaal was onder internationaal recht. Er was namelijk geen sprake dat het 'naakte voortbestaan' van de Verenigde Staten op het spel stond. De inzet was puur tegen burgerdoelen gericht en veroorzaakten onnodig en onmenselijk leed.
Rechts Weeramantry de rechter uit Afrika
De volledige tekst van de uitspraak omvat 43 bladzijden. We hebben hem beschikbaar in pdf- en Word-format.
Klik hier om hem te downloaden: pdf-fomat of Word-format.
In onze Museumwinkel is ook een boek te koop waarin de volledige uitspraak en alle nevendocumenten zijn opgenomen. Klik hier voor meer informatie.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 21 februari 2005