Wereldwijd enthousiasme

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 26

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De Japanners komen voor deze ene dag weer helemaal uit Japan en laten zich meteen na afloop van het voorlezen van de uitspraak fotograferen met voorlichtingsmateriaal en de grote stapel dozen met 'verklaringen van openbaar rechtsbewustzijn'. Zij zijn bijzonder te spreken over de uitspraak. In zekere zin wordt hen alsnog 'recht gedaan'. Het brengt de doden niet terug en de rest van de wereld begrijpt niet waar Japan doorheen ging en gaat.

De uitspraak is een instrument om kernwapens uit te bannen. Op 8 juli 1996 dachten velen een eind op weg te zijn naar de gehele uitbanning van kernwapens. Nu blijkt dat de uitspraak een begin is van weer een (lange?) weg. Wel is er met deze uitspraak een belangrijk instrument verkregen om te bereiken dat regeringen zich gaan houden aan het Internationaal Recht. Ook in Nederland zijn er steeds meer mensen die niet langer medeplichtig gemaakt willen worden aan handelingen die in een groter verband reeds illegaal verklaard zijn. Hier ligt een taak voor iedereen.

Het World Court Project wordt buiten de rechtszaal voortgezet.
Peter Weiss (rechts), co-president van de Internationale Association of Layers Against Nuclear Arms, IALANA (foto rechts) legt aan de omstanders uit: Met deze uitspraak heeft het hoogste rechtsorgaan ter wereld de te volgen weg aangegeven om tot volledige afschaffing van kernwapens te komen, namelijk door het Non-Proliferatieverdrag serieus te nemen.
Rob Green, voormalig bevelhebber van de Royal Navy (2e van links) zegt: "Met dit opzienbarend besluit, zou ik nooit legaal met een kernwapen hebben kunnen vliegen. Dit verplicht militairen hun houding t.o.v. kernwapens te herzien, nu deze wapens feitelijk in dezelfde categorie terecht komen als chemische en biologische massavernietigingswapens". Deze voorzitters van internationale vredesbewegingen zijn naar Nederland gekomen en feliciteren elkaar met deze uitspraak. Hun wens is dat deze opzienbarende uitspraak overal gehoord en nageleefd wordt. Ze zijn van mening dat de uitslag voor een groot deel kan bijdragen aan wereldvrede.

Wereldwijd enthousiasme, echter niet van Nederlandse zijde. Journalisten en filmploegen komen uit de hele wereld om de historische uitspraak bekend te maken. IALANA, de internationale juristenorganisatie doet wat zij kan, maar in Nederland gaat de uitspraak de doofpot in. Publiciteit wordt nauwelijks gehaald.

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste