Proces in eigen land tegen
de Staat der Nederlanden

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 29

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

De stichting 'Tribunaal voor de Vrede' begon opnieuw een proces tegen de Staat over kernwapens. Dit proces werd door 6000 donateurs ondersteund. Tot nu toe werd zo'n proces alleen in Nederland gevoerd.1

Op 5 januari 1999 werd ook een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat i.v.m. bombardementen op Irak. De Nederlandse regering keurde in het openbaar het Amerikaans/Britse optreden tegen Irak goed, terwijl de bombardementen plaatsvonden buiten de toestemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om.
De bevolking van Irak is de dupe. Berichten spraken van meer dan duizend doden. De Verenigde Staten beriepen zich bij dit beleid op "substantial support" van de rest van de wereld. Daarbij werd Nederland ook genoemd.

Advocaat Nico Steijen, geweten van de staat der NederlandenDe advocaat van de eisers brengt de ernstige ongerustheid naar voren van zijn eisers over dergelijke ontwikkelingen. Immers staten, kunnen hierin een precedent zien en op eigen houtje andere landen binnenvallen. De toch al kwetsbare internationale rechtsorde die na de Tweede Wereldoorlog met zoveel zorg opgebouwd werd, wordt hierdoor ondermijnd.
De bombardementen, die de bevolking geweld aandoen, kunnen bovendien escaleren in nog groter uitbarstingen van geweld, zoals inzet van kernwapens. Dat gaat ons allen aan. De eisers stellen dat dergelijke risico's niet genomen mogen worden.

1 Bij het Tribunaal voor de Vrede is nadere informatie verkrijgbaar. Tel. 020-668.18.68.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 16 mei 2005