Pleidooien voor nucleaire
ontwapening wereldwijd

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 30

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Zoals de zaken er nu voorstaan blijven we opgescheept zitten met tienduizenden kernwapens tot ver in de 21e eeuw. Intussen neemt het risiko op het uitbreken van een onbedoelde kernoorlog steeds meer toe, onder andere vanwege het verval van de Russische kernwapensystemen. Daarom hebben vele politici zich voorstander getoond van verdergaande nucleaire ontwapeningsstappen. De toestand is zo zorgelijk dat meer dan honderd leidende politici, generaals en admiraals zich hebben uitgesproken voor versnelde nucleaire ontwapening. De risiko's van het handhaven van kernwapens zijn vele malen groter dan die welke we lopen door de kernwapens af te schaffen. Dat is de mening van een deskundige, Generaal Butler, voormalig opperbevelhebber van de Amerikaanse nucleaire strijdkrachten.

Nog in juni 1998 pleitten acht landen (Brazilië, Egypte, Ierland, Mexico, Nieuw Zeeland, Slovenië, Zuid-Afrika en Zweden) voor versnelde nucleaire ontwapening, waaronder het verwijderen van "niet-strategische kernwapens van hun lokaties". (Daaronder vallen ook de kernwapens die op Volkel liggen.)

Nelson Mandela riep de kernwapenstaten in de Verenigde Naties op 21 september 1998 op om daadwerkelijke stappen te ondernemen naar nucleaire ontwapening. Het Canadese Parlement dringt inmiddels ook aan op verdere stappen naar nucleaire ontwapening.

Internationaal netwerk Abolition 2000
De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof gaf een sterke impuls aan de internationale vredesbeweging om zich met vereende krachten in te zetten voor nucleaire ontwapening, uiterlijk in het jaar 2000. Dit snel groeiende netwerk (nu al 1100 organisaties) heeft vertakkingen in vrijwel alle landen ter wereld. De zeer levendige uitwisseling vindt vooral plaats via email en Internet. Abolition 2000 heeft 1 oktober wereldwijd uitgeroepen tot Abolition-day (dag van de totale ontwapening).

Internationale Ploegscharen-beweging
Naast, en samen met talloze vredesorganisaties en het Abolition 2000-Netwerk zet ook de internationale Ploegscharen-beweging zich in voor wereldwijde nucleaire ontwapening. Onder het motto 'Geen bommen, maar brood' voeren geweldloze vredesaktivisten direkte ontwapeningsakties uit. De Ploegscharenbeweging opereert in alle openheid. De aktivisten gaan desnoods eigenhandig over tot ontwapening van (nucleair) wapentuig. Zij handelen op basis van hun eigen geweten en weten zich gesteund door de uitspraak van het Internationale Hof, de Neurenberg-principes en de wens van de meerderheid van de wereldbevolking: kernwapens moeten de wereld uit! De Ploegscharen-beweging bestaat uit mensen van alle leeftijden, nationaliteiten en kulturen en met zeer uiteenlopende achtergronden. Sommigen hebben een christelijke achtergrond en vinden in de bijbel inspiratie voor hun geweldloze, direkte akties. Velen verbinden aan hun akties ook een sociaal aspekt: 'Geen bommen, maar brood.' (uit de toespraak van Wim Kok in 1983). Dat betekent dus: Stop de miljarden-investeringen in militaire bewapening en besteed dat geld aan voedsel en sociale voorzieningen voor alle mensen.

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 16 mei 2005