Burger acties

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 31

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Sinds de uitspraak van Hof in 1996 vinden er wereldwijd, en ook in Nederland, akties en inspekties plaats op 'terreinen van misdaad'. Plekken waar kernwapens liggen opgeslagen, of waar op andersoortige wijze wordt meegewerkt aan het instandhouden van nukleaire dreiging - en waar in feite dus een nukleaire oorlog wordt voorbereid - worden bezocht door burger-inspektieteams, om te kontroleren of het misdadige en immorele wapentuig inmiddels is vernietigd.

Burgerinspecties Door akties van burgers, die de illegaliteit willen aantonen van handelingen van Defensie en andere regeringsorganen, begint de uitspraak toch langzaam door te werken. De rechters raken soms in een moeilijk parket. Zij kunnen niet tegen de uitspraak van het hoogste Internationale Gerechtshof ingaan. Toch worden zij gekonfronteerd met vernielingen bij een kernwapenbasis. Verwarring scheppen is juist de bedoeling van de actievoerders. Zo wordt de aandacht gevestigd op misstanden, die nodig opgehelderd moeten worden.

Burgerinspecties
Bij de wet is voorzien in de mogelijkheid dat burgers in kunnen grijpen in geval dat groter schade of misdaad voorkomen kan worden, wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld inbreken in een huis, waar een brand dreigt uit te slaan. De rechters moeten een uitspraak doen over een inbraak bij een militaire basis. Deze wordt gerechtvaardigd omdat actievoerders een wereldbrand trachten voor te zijn. Internationaal Recht staat aan de kant van de actievoerders, daar waar het de illegaliteit van kernwapens betreft.
Bewijsstuk: gat in hek
Sinds de "war crime inspectors" actief zijn, is er een tendens bij de overheid om rechtzaken hierover uit de weg te gaan. Dit leidt soms tot bizarre situaties.

R1F7, één van de honderden bewijsstukken die niet voor de rechtbank gebruikt zijn: foto van gat in hek.

Jolanda Kriek moest met vier andere vrouwen terechtstaan omdat ze het hek van een wapenfabriek beschadigde. Jolanda: 'In maart 1996 werden drie vrouwen van het Engelse vredeskamp Greenham Common en twee Nederlandse vrouwen gearresteerd bij de atoomwapenfabriek Aldermaston, waar de kernkoppen voor de nieuwe serie Trident onderzeeërs worden geproduceerd. De aanklacht: criminal damage (vernieling) aan de hekken van het complex. De rechtbank dat onze actie zoveel schade heeft aangericht (ongeveer 60.000 euro) dat we een juryrechtzaak verdienen. We hebben meer dan honderd gaten in de hekken geknipt, maar de aanklager heeft zich teruggetrokken. Dit op grond van het het openbare belang, iets wat hij niet in het openbaar kon uitleggen, maar alleen tegen de rechter achter gesloten deuren. Hij meende niet meer genoeg bewijs te hebben dat wij het waren. Terwijl er video's en foto's van de beschadigde hekken waren, en wij het openlijk toegaven. De officiële uitspraak was: ONSCHULDIG. Wij kregen een onkostenvergoeding, onze kniptangen terug, en tot onze grote vreugde moet het Ministerie van Defensie de niet onaanzienlijke proceskosten betalen.'
Voorbereiding actie NAVO

Juli 1997, trainingskamp voor geweldloze acties Brussel.
Trainingkamp geweldloze acties

Voorbereiding op actie bij het NAVO-hoofdkwartier.
Actievoerster binnen NAVO-hoofdkwartier
Brussel, 6 augustus 1997, Krista van Velzen is ingebroken in het NAVO-hoofdkwartier en staat nu met megafoon binnen de hekken. NAVO-offical staat naast haar. Overvalwagens staan klaar, maar worden niet ingezet. Krista is één van de vier vrouwen die voor 2,5 miljoen pond schade toebrachten aan een Hawk-straaljager, die verkocht zou worden aan Indonesië, om tegen Oost-Timor ingezet te worden. Tijdens de rechtzaak oordeelde de jury dat de vrouwen niet schuldig waren, omdat hun actie erop gericht was, genocide te stoppen. Later in 1998 belande ze in een Schotse gevangenis voor haar aandeel in ontwapeningsacties van Britse atoomduikboten in Faslane. In juli 1998 waren er ongeveer 150 Ploegschaar-activisten bijeen en in de twee weken dat het eerste kamp duurde vielen er meer dan honderd arrestaties. Krista deed vier pogingen om de duikboten die daar liggen, voorzien van kernwapens en kernreactor, uit de vaart te halen. Zij zat vijf weken in een gevangenis, waarvan twee weken in eenzame opsluiting.
Actievoerster met ban-de-bomvlag

Willemijn van der Werf, één van de drijvende krachten achter het proces tegen onze staat inzake kernwapens.
Fins meisje vastgeketend aan hek
Fins meisje vastgeketend aan hek.
Demonstratie bij Navo-hoofdkwartier 1997
Soldaten met actievlag
!
Liggende actievoerder met zonnebloem
De zonnebloem staat symbool voor een kernwapenvrije wereld.
Trommelaar
Hij kwam speciaal uit Japan voor de acties in Brussel.
Aanbieden boek
1 oktober 1998: burgerinspectie van de nucleaire vliegbasis Volkel. Vanuit het publiek wordt door Martha Resink van Omslag het boek met de uitspraak van het Internationale Gerechtshof van 18 juli 1996 'Rechtmatigheid van Kernwapens?' aangeboden aan de voorlichtingsofficier. Op de vraag: 'zijn er kernwapens op Volkel?' zei de majoor: 'u wordt breed geïnformeerd over de luchtmacht, maar er zijn onderwerpen waar we niet over praten'.
Poort Volkel
Gerard van Alkemande
1998: Zesde Paasmars voor Ontwapening en Vrede in het Brabantse Gilze-Rijen; kernwapenbasis. Na de inbraak op de basis greep de leiding niet in, een uniek feit in de geschiedenis van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Gerard van Alkemade, inmiddels overleden, was sinds jaar en dag de organisator van de Paasmars.
Het nut van al deze acties bleek eind 1998. Op 3 november tijdens een debat in de Eerste Kamer, liet minister van Aartsen (buitenlandse zaken) zich ontvallen dat de kernwapens op Volkel 'gede-alert' zijn. Dat betekent dat ze niet op scherp staan. Het was voor het eerst dat een minister de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied openlijk toegaf!
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste