Hague Appeal for Peace

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 32

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

logo Hague Appeal for Peace Czaar Nicolaas II nam het initiatief. In 1899 belegde hij te Den Haag samen met de Nederlandse autoriteiten de eerste wereldvredesconferentie die onze geschiedenis rijk is. Het staat bekend als 'The Hague Appeal for Peace'. Staatshoofden en regeringsfunctionarissen overlegden twee en een halve maand over ontwapening, geweldloze conflictoplossing en internationaal humanitair recht. Een belangrijk resultaat was: de 'Haagse Conventie' - een verdrag dat nog steeds één van de belangrijkste bronnen van humanitair oorlogsrecht is. Ook werden een aantal wapens verboden, zoals dumdum-kogels en gebruik van verstikkende gassen. De Conferentie wordt 100 jaar later herdacht en gevierd met een hernieuwde oproep voor vrede door een groot aantal non-governmental organisations (NGO's): de nieuwe Hague Appael for Peace in mei 1999 in het Haagse Congresgebouw.

bevlogen luisteren naar Desmond Tutu
Als voorbereiding op de conferentie wordt er een 4 mei-herdenking gehouden. Spreker is o.a. de Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Tutu. De zaal is te klein voor de menigte. Genodigden in alle leeftijdsgroepen zijn samengestroomd om Desmond Tutu te horen spreken. Er zijn journalisten en fotografen, overlevenden van de
concentratiekampen, juristen en artsen tegen nucleaire wapens, musici, kinderkoren en hoogwaardigheidsbekleders.
Tutu vraagt de aanwezige kinderen een symbolische handeling te verrichten door hun speciaal voor de gelegenheid meegenomen speelgoed-oorlogstuig alvast weg te gooien in grote afvalboxen. Een nieuwe generatie moet voorbereid worden op vrede.


Het publiek was bevlogen.
Phon van de Biezen van de International Association of Lawyers Against Nuclear Arms roept onze regering op om het 4 mei-geluid van 'dit nooit meer' ditmaal serieus te nemen door bereid te zijn te goeder trouw voorbereidingen te treffen tot een 'total abolition of (nuclear) arms'.

Cora Weiss van het International Peace Bureau: een nieuw tijdperk schept een nieuwe gelegenheid voor vredeseducatie die aan moet vangen bij de kleuterschool, de 'Kindergarten'. Conflicten voorkomen is een veilig concept, maakt gelukkiger en kost minder. We hebben de unieke kans de volgende eeuw te mogen definiëren, een eeuw van verzoening en vrede.
William Pace van de Wereldfederalisten: Vrede is niet alleen een zaak voor burgers, maar ook voor regeringen en alle afdelingen van de Verenigde Naties: Time for Peace is Now.
Ontmoeting op Hague Appeal for Peace

Ontmoeting op Hague Appeal for Peace.
Regenboogproject


Regenboogproject met watergordijn door de brandweer.
Brandweer
Millenium-picknick


Millenium-picknick-project.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste