Conclusies

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 33

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Samenvattende conclusies over dreigen met, en gebruik van kernwapens:
  1. Afschrikking door kernwapens heeft de mensheid niet verlost van oorlogen. Het werkt niet. Sinds 1945 hebben namelijk meer dan 100 oorlogen plaatsgevonden met 20 miljoen doden. (Rechter van het Internationaal Gerechtshof, Weeramantry)
  2. Gebruik van kernwapens is onmogelijk want zelfdoding. Een kernoorlog zal niet eindigen met het gebruik van een kernwapen door één enkele macht, zoals in het geval van Japan is gebeurd. Alleen Amerika was toen in het bezit van het atoomwapen. Zoals de zaken er nu voor staan, zal er onvermijdelijk een nucleaire slagenwisseling plaatsvinden, vooral in een wereld waarin kernwapens worden afgevuurd als een onmiddellijke en automatische vergelding, in het geval van een nucleaire aanval. (Rechter Weeramantry)
  3. Het is voldoende bekend dat het dreigen met, en gebruik van kernwapens in vrijwel elke denkbare situatie in strijd is met de internationaal recht. (Uitspraak van 8 juli 1996 van het Internationaal Gerechtshof)
  4. Verklaringvan 61 hoge grotendeels gepensioneerde militairen uit 17 landen (december 1996): Wij, beroepsmilitairen, die ons leven gewijd hebben aan de nationale veiligheid van onze landen en volkeren, zijn ervan overtuigd dat het voortdurende bestaan van kernwapens in de arsenalen van de kernmogendheden, en de altijd aanwezige dreiging dat deze wapens door anderen worden verworven, een gevaar vormen voor de wereldvrede en veiligheid en het voortbestaan van de volkeren die wij willen beschermen.
Uit deze tentoonstelling blijkt dat machtspolitiek en overheersing niet leiden tot een grotere kans tot overleven. In tegendeel.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste