Waar zijn kernwapens te vinden?

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 5

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

  • Ze zijn voornamelijk gestationeerd op het noordelijk halfrond. De koude oorlog speelde zich hoofdzakelijk af tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie.
  • Het zuidelijk halfrond is grotendeels tot 'kerwapenvrije zone' verklaard. Kernwapenvrije gebieden zijn: Antarctica, Latijns Amerika, de zuidelijke Stille Oceaan, Zuid-oost Azië, Afrika, de zeebodem en de ruimte.
  • Nucleaire onderzeeërs doorkruisen echter voortdurend de wereldzeeën (zodat zij moeilijk te traceren zijn). Zij hebben zelfs officieel recht van doorgang. Wanneer zij verongelukken kan de radioactieve lading vrij komen, die de oceanen tot in lengte van dagen vervuilt.
Welke staten bezitten kernwapens?

Dat is niet helemaal duidelijk.

  • Er zijn 5 'officiële' Kernwapenstaten: de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Russische Federatie. Feitelijk eisen deze staten het alleenrecht van kernwapens op en staten zonder kernwapens tellen niet mee. Voor China was er pas sprake van politieke inbreng in de wereldgemeenschap vanaf 1964 na de eerste kernproef. Daarom hechten landen er veel waarde aan om 'mee te doen'.
  • De Kernwapenstaten komen er openlijk voor uit dat ze kernwapens hebben. Maar ze worden in het geheim verder ontwikkeld, in geheime hoeveelheden. Deze geheimhouding is een onderdeel van afschrikkingsbeleid: de vijand weet niet precies wat hem eventueel te wachten staat. Klik hier voor de geschatte aantallen t/m 1997.
  • De andere landen die kernwapens bezitten, geven dat officieel niet toe, om problemen met de Kernwapenstaten te voorkomen. De kernwapenstaten hebben hun kennis echter niet binnen de landsgrenzen gehouden. Zeker is dat India, Pakistan en Israël kernwapens hebben. Van een aantal landen (zoals Iran, Irak en Noord-Korea) wordt sterk vermoedt dat ze de kennis of de wapens hebben.
  • De Kernwapenstaten vormen de permanente leden van de Veiligheidsraad. Dat is het orgaan van de Verenigde Naties dat voor de internationale veiligheid verantwoordelijk is. Nederland is van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000 een niet-permanent lid.
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 20 augustus 2001