Tegenbeweging: versterken van het recht

logo

Kernwapens Illegaal

paneel 7

naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Volkenbond - Verenigde Naties

  • Sinds mensenheugenis is geprobeerd expansiedrang en conflicten te beheersen en meer samenwerking mogelijk te maken. Wetten en verdragen hierover werden vastgelegd in het Internationaal Recht.
  • logo Verenigde NatiesNa de Tweede Wereldoorlog was de algemene opvatting "nooit meer oorlog". Men wilde voor eens en altijd een dergelijke oorlog onmogelijk maken. Uit de Volkerenbond ontstonden de Verenigde Naties (VN). De gelijkheid van de lidstaten en het recht op leven zijn de basisprincipes van de VN.
  • In 1948 werd door de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geproklameerd.
  • De Veiligheidsraad van de VN is bedoeld als waarborg voor de vrede. Afgesproken werd dat geen land ter wereld een ander land kan aanvallen zonder toestemming van de Veiligheidsraad.
  • Ondanks het feit dat er geen 'wereldregering' is, werd overeengekomen dat de afspraken tussen de lidstaten bindend zijn. Toch proberen de staten steeds elkaar te slim af te zijn en onder rechtsnormen uit te komen, die zij zelf hebben onderschreven. Het blijkt moeilijk te zijn de rechten en plichten helder te omschrijven (zoals deze tentoonstelling verderop laat zien).

Neurenbergse Principes
  • In 1948 vond het Neurenbergse Oorlogstribunaal op initiatief van de Verenigde Naties plaats, waarin de oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog aan de orde kwamen. Als gevolg hiervan werden de Neurenbergse Principes vastgelegd, die ieder mens het recht en de plicht geven om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te voorkomen. Elk mens, elke regeringsleider, maar ook elke ondergeschikte militair, wetenschapper, politicus of regeringsfunctionaris draagt eigen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag ten opzichte van zijn medemens.

Vergeefse oproep van Einstein

    foto Albert Einstein
  • Einstein was één van de initiatoren van de atoombom. Hij kwam echter in grote gewetensnood nadat hij het resultaat van de eerste atoombom in Japan onder ogen zag. Daarna besteedde hij een groot deel van zijn leven met te trachten de mensheid te doen afzien van dit machtsmiddel in verband met de onbeheersbaarheid ervan. In een lange verklaring, na de dood van Einstein gepubliceerd, stelde hij in wezen de vraag: "Maken we een eind aan de mensheid, of stopt de mensheid de nucleaire wedloop?"
hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Laatst gewijzigd: 26 april 2002