Project 'Tent of Nations'

logo

stenen

Voor mijn vrijwilligerswerk organisatie VIA-Nederland (Vrijwillige Internationale Aktie), houd ik mij sinds enkele jaren bezig met Palestina. Ik heb Palestina twee maal bezocht en ik werk samen met verschillende groepen en organisaties in zowel Nederland als Palestina.

Het Tent of Nations project bevindt zich in Bethlehem en werkt met internationale vrijwilligers en Palestijnse jongerengroepen van verschillende leeftijden. Tijdens een van deze bijeenkomsten beschilderden kinderen stenen.

De stenen waren verzameld op een stuk landbouwgrond vlakbij het dorpje Nahalin, 7 kilometer van Bethlehem. Het land is van de familie die het Tent of Nations project draait. Ze vechten al meer dan 23 jaar in de rechtbank tegen confiscatie van dit grote stuk land. Op het land vinden ook culturele uitwisselingen plaats met internationale vrijwilligers, bezoekers en Palestijnse en Israelische jeugd.

Beschilderen van stenen was een activiteit georganiseerd in Bethlehem voor een van de jeugdgroepen. Andere activiteiten zijn: discussies, presentaties, workshops over vreedzame conflicthantering, muziek, theater, Duitse les, het organiseren van voorstellingen voor de andere jongerengroepen en andere culturele en artistieke activiteiten.

EINDE

hoofdmenu    inhoud    vorige    info museum    uw reactie