Desmond Tutu

logo

vergeving
verzoening

verhaal 6


foto Desmond Tutu "Vergeven is niet alleen maar onbaatzuchtigheid. Het is de beste vorm van eigenbelang."

Aartsbisschop Desmond Tutu was voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Truth and Reconciliation Commission (TRC) (Waarheids- en Verzoenings-commissie).

De TRC werd in 1995 opgericht door Nelson Mandela's Regering van Nationale Eenheid om Zuid-Afrikanen te leren leven met hun zeer belaste verleden. De TRC werd opgericht om de schanddaden te onderzoeken die tussen 1960 en 1994 plaats hadden gevonden; het doel was aan slachtoffers en hun familie ondersteuning en schadeloosstelling te geven en een volledig en objectief document samen te stellen over de gevolgen van Apartheid voor de Zuid-Afrikaanse gemeenschap.

Vergeven is niet alleen maar onbaatzuchtigheid. Het is de beste vorm van eigenbelang. Het is ook een proces dat zowel haat als boosheid niet uitsluit. Deze emoties maken alle deel uit van het mens zijn. Je moet jezelf nooit haten, omdat je anderen, die verschrikkelijke dingen doen, haat: je toont de diepte van je liefde door de mate van je boosheid.

Echter, als ik spreek over vergeving dan bedoel ik het geloof dat er uiteindelijk een beter mens te voorschijn komt. Een beter mens dan degene die verteerd wordt door boosheid en haat.
Als je in die toestand blijft hangen, dan sluit je jezelf op in een slachtofferrol. Dit maakt je bijna afhankelijk van de dader. Je kunt zelf verder en je kunt zelfs de dader helpen een beter mens te worden.

Maar het proces van vergeving vereist ook erkenning van de kant van de daders, dat zij een overtreding begaan hebben. Ik hou er niet van om over mijn persoonlijke ervaring van vergeving te spreken, alhoewel sommige zaken die men geprobeerd heeft mijn familie aan te doen heel dicht benaderen wat ik als onvergeeflijk moet beschouwen. Ik spreek hier niet over, omdat ik getuige ben geweest van zo veel ongelooflijke mensen, die, ondanks dat zij wreedheid en tragedie hebben ondergaan, tot een punt in hun leven zijn gekomen waar zij in staat zijn tot vergeven. Neem als voorbeeld de Craddock Four. De politie liet hun auto in een hinderlaag lopen, doodde hen op de meest gruwelijke manier en stak hun auto in brand. Tijdens een TRC-verhoor werd aan de tienerdochter van een van een van de slachtoffers gevraagd of zij in staat zou zijn de mensen te vergeven die dit haar en haar familie aangedaan hadden.
Haar antwoord was: "We zouden graag vergeven, maar we zouden graag willen weten wie we moeten vergeven."
Het is fantastisch om dit jonge meisje te zien, nog steeds menselijk, ondanks alle pogingen om haar te ontmenselijken.

hoofdmenu    volgende    vorige    info museum    uw reactie

Laatst gewijzigd: 2 december 2004