Vrede maken voor de 21e eeuw

Zicht op Vrede
paneel 17


naar hoofdmenu

naar volgende paneel naar vorige paneel naar voorwoord naar laatste paneel

© The Peace Museum

Het einde van de Koude Oorlog bracht hoop op een vreedzame 'nieuwe wereld orde'. Deze hoop werd de bodem ingeslagen door de conflicten in de Golf-regio, SomaliŽ, BosniŽ, TsjetsjeniŽ, Kosovo... Er waren al gauw meer dan 30 oorlogen gaande in de wereld.

tekening VN-legervoertuigen door Peter Howson Redenen tot zorg geven:

  • de handel in wapens
  • de ontwikkeling van biologische en chemische wapens
  • de verbreiding van atoomwapens
  • de wijder wordende kloof tussen arm en rijk
  • waarschijnlijke conflicten over natuurlijke hulpbronnen

poster Mensen hebben water nodig geen wapens Vragen voor de hedendaagse vredesbeweging:

  • de wapenhandel zorgt voor armoede en dood in de arme landen: wat doen we hieraan?
  • kunnen internationale organisaties vreedzaam werken aan recht, voorkoming van oorlog en handhaven van de vrede?
  • kunnen conflicten binnen gemeenschappen en tussen naties vreedzaam worden opgelost?
Hebben we de moed om af te zien van geweld en oorlog? Kunnen we opbouwen wat de Unesco noemt 'een cultuur van vrede'?

poster Brood geen Bommen
naar hoofdmenu  naar volgende paneel  naar vorige paneel  naar voorwoord  naar laatste paneel