Internationalisme nu

Zicht op Vrede
paneel 21


naar hoofdmenu

naar volgende paneel naar vorige paneel naar voorwoord naar laatste paneel

© The Peace Museum

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, één van de grondslagen van de Verenigde Naties, geeft gedragsnormen voor de wereldgemeenschap.

Er zij verschillende VN-organen belast met het handhaven van het internationale recht. Na een wereldwijde petitie kwam het Internationale Gerechtshof tot de uitspraak dat het gebruik van kernwapens illegaal zou zijn. Het nieuw gevormde Internationale Strafhof gaat oorlogsmisdadigers vervolgen.

vergaderzaal De Algemene Vergadering van de VN biedt een platform aan de nationale afgevaardigden. VN-organisaties, zoals het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, spelen een essentiële rol in de bescherming van mensen.

vn soldaat De VN heeft wisselend succes gehad bij pogingen om de vrede te handhaven.

  • Moet de VN deelnemen in een internationaal conflict?
  • Handelt de Veiligheidsraad, gedomineerd door een paar grootmachten, in het belang van de hele wereld?
Hoewel een aanpak van boven af noodzakelijk is voor sommige aspecten van vredeshandhaving, is het ook essentieel om aan de basis te werken.

vn embleem met vredesduif
naar hoofdmenu  naar volgende paneel  naar vorige paneel  naar voorwoord  naar laatste paneel