Opvoeding tot een cultuur van vrede

Zicht op Vrede
paneel 23


naar hoofdmenu

naar volgende paneel naar vorige paneel naar voorwoord naar laatste paneel

© The Peace Museum

foto educatief project Er ligt nu een grote kans om met nieuw elan de vredesopvoeding ter hand te nemen, zowel op het persoonlijke als op het gemeenschapsvlak, nationaal en internationaal.

In reactie op een verzoek van Nobelprijswinnaars riep de Algemene Vergadering van de VN 2001-2010 uit tot de 'Decade voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de Kinderen van de Wereld. Lidstaten worden aangemoedigd om 'de nodige stappen te zetten om te verzekeren dat vrede en geweldloosheid op alle niveaus worden onderwezen'.


Creatieve vredesopvoeding kan vele vormen aannemen en mensen van alle leeftijden inspireren. Enkele thema's:

    tekening
  • geweld - in gezinnen en tussen staten
  • conflictoplossing - van de speelplaats tot aan de VN
  • bemiddeling tussen culturele groepen
  • mensenrechten en internationaal recht
Op het plaatselijke niveau kan vredesopvoeding gestalte krijgen in toneel, muziek, gedichten en kunst.

Door opvoeding kunnen we onze samenleving wegleiden van het geweld en stap voor stap werken aan het naderbij brengen van vrede.


poster tegen oorlogsspeelgoed
naar hoofdmenu  naar volgende paneel  naar vorige paneel  naar voorwoord  naar laatste paneel