Enkele bijzondere acties

logo

Vrouwen voor Vrede


naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Vrouwenvredesaktie "Nee-dag" 1985

foto nee-dag Het "Nee" was uiteraard bedoeld tegen de wapenwedloop. Het motto van deze aktie was: " Het één of het ander', dat wilde zeggen: òf bewapening, òf ontwikkeling.
In januari, maart, juni en augustus 1985 werden schriftelijke vragen aangeboden aan de Tweede Kamerfracties.

De onderwerpen waren achtereenvolgens:

  • Bewapening en ontwikkeling.
  • Kernproeven en kerncentrales.
  • Wapenhandel en konversie.
  • De Verenigde Naties en Nieuwe Internationale Verhoudingen.
Rond elk thema werd een brochure samengesteld en ter informatie en bestudering toegestuurd aan de toenmaals 200 plaatselijke Vrouwen voor Vrede groepen.

In de bovengenoemde maanden werd er op dinsdag een gesprek gevoerd over de gestelde vragen met kamerleden, terwijl er op het Binnenhof een ludieke aktie plaatsvond op diezelfde dag, waarvoor steeds vrouwen uit een andere provincie verantwoordelijk waren. B.v. het aanbieden van brillen aan kamerleden om beter te kunnen zien. Deze dagen waren dus de "Nee-dagen". De slotmanifestatie was op 22 october, ook op het Binnenhof met een fakkeloptocht daaraan voorafgaand.

Dit alles ging in samenwerking met Vrouwen tegen Kernwapens. De vragen, opgesteld door de politieke werkgroep, en de antwoorden van de politieke partijen zijn op schrift gesteld en gebundeld met medewerking van OSACI.
Klik hier voor meer foto's van de Nee-Dag.

Pentagram Aktie in Den Haag

tekening actie Op 13 mei 1986 demonstreerden een paar duizend vrouwen in DenHaag . Zij beeldden op creatieve wijze hun Rouw, Woede, Kracht, Verzet en Visie uit, met o.a. grote maskers en symbolen. Ook werd het Binnenhof, met vrouwen en al, ingesponnen door duizenden draden afkomstig van evenzoveel kluwens.
Klik hier voor grote foto van deze actie.
Klik hier voor affiche van deze demonstratie.

Vredeslint

foto vredeslint

26 september 1987 was een prachtige, zonnige herstdag, heel gescihikt om de amerikaanse en russiese ambassade met elkaar verbonden door vredesboodschappen en goede wensen, die heel kunstig door vredesvroouwen waren uitgebeeld op het z.g. "Vredeslint", een ketting van gelijkvormige doeken.
Klik hier voor meer foto's van het Vredeslint.

Derde VN-Ontwapeningsconferentie

Ter voorbereiding van deze van 31 mei tot 25 juni 1988 in New York gehouden conferentie werden, onder het motto: "Ontwapenen om samen te leven" enkele werkschriften uitgegeven en rondgestuurd. Daarin stond o.a. het programma van de conferentie, de voorstellen van internationale vrouwenorganisaties, aanbevelingen van Vrouwen voor Vrede en informatie over de kaartenaktie die gevoerd zou worden.

foto petitie ceremonie In de nederlandse delegatie van Niet Gouvernementele Organisaties (NGO's) ging een afgevaardigde van Vrouwen voor Vrede mee. Duizenden kaarten met "Groeten uit Hoenderlo, Meppel, Leersum, Heerlen, Zierikzee, etc.", beschreven met vredeswensen, werden, in kleine pakketjes verdeeld, ingepakt., Het werd een koffer van 12 kilo, waarvan de inhoud bij de gedelegeerden van de conferentie en op de burelen van de V.N. terecht kwam. Eén pakketje werd door de afgevaardigde van Vrouwen voor Vrede tot een halsketting verwerkt en, bij de Petite-Ceremonie om de hals van voorzitter Florin gehangen, onder applaus.

20.000 Handtekeningen

Via de Werkgroep Internationale Contacten werden contacten gelegd met voormalig Joegoslavië. Op 9 januari 1993, tijdens een manifestatie op het Binnenhof, konden 20.000 handtekeningen tegen verkrachting van vrouwen en meisjes aan de toenmalige minister Kooymans van Buitenlandse Zaken worden aangeboden.

Later dat jaar werden, ook via de WIC, honderden "standaard noodpakketten"naar vluchtelingenkampen in voormalig Joegoslavië verstuurd.

Therapiecentra in Bosnië

logo Vive Zene Vanaf 1992 worden door Vrouwen voor Vrede twee therapie-centra voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen in Bosnië gesteund: "Medica" in Zenica en "Vive Zene" in Tuzla. De geldinzamelingen gebeuren op allerlei manieren, b.v. door kaartenakties, benefit-concerten, speciale verkopen. De opbrengsten worden soms verdubbeld door de Wilde Ganzen (IKON).

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Updated: 7 december 2006