Organisatie en werkgroepen

logo

Vrouwen voor Vrede


naar hoofdmenu

naar volgende pagina naar vorige pagina naar voorwoord en inhoudsopgave naar laatste pagina

informatie over het Museum voor Vrede en Geweldloosheid

Spandoek met leus: Luister naar vrouwen voor de verandering De organisatie

Het landelijk kantoor en ontmoetingspunt is altijd in Amersfoort geweest, in de loop van de jaren op verschillende plaatsen. Daar komt de Landelijk Coördinatie Groep (LKG) maandelijks bijeen, evenals het dagelijks bestuur. De LKG bestaat uit vertegenwoordigsters uit het land en van de werkgroepen. In de loop van de tijd zijn sommige werkgroepen verdwenen en anderen gekomen. Die groepen geven hun informatie door aan de achterban, o.a. via de Nieuwsbrief , die zesmaal per jaar verschijnt.

Vrouwen voor Vrede krijgt geen subsidie. De financiën worden beheerd door de "Stichting Steunfonds Vrouwen voor Vrede", in 1982 opgericht. Dit fonds wordt gevoed door de vredesvrouwen zelf, er zijn ook donateurs en soms ontvangt de beweging een schenking of legaat. Van dit geld kan o.a. een parttime secretariaatsmedewerkster betaald worden. Al het andere werk is vrijwilligerswerk.

Elk jaar wordt een landelijke ontmoetingsdag gehouden.

De werkgroepen

logo werkgroep gezondheidszorg Vrouw, Vrede, Gezondheidszorg

Lange tijd, vanaf het begin was dit een heel aktieve werkgroep, die zich bezighield met de gezondheidsrisico's van kernwapens, kernproeven en kernenergie. Er werd veel informatie verspreid binnen de beweging. De groep heeft ruim 12 jaar gefuntioneerd.

logo werkgroep 572 Werkgroep 572

De naam is ontleend aan de 572 kruisraketten die toen in Europa geplaatst dreigden te worden. Omdat veel vrouwen, overal ter wereld te lijden hebben van onrechtvaardige economische verhoudingen en militarisering, werd dit fonds voor hen opgericht. Er werd gevraagd om f 5.72, of een veelvoud van dat bedrag voor dit doel te storten. Er ontstond kontakt met maatschappelijk werksters uit Srilanka, die voor vrouwen in de vrijhandelszone werkten. Het volgende project was het Steunfonds voor Namibische Vrouwen, daarna kwam er kontakt met Palestijnse en Israëlische vrouwen en werden o.a. de "Vrouwen in het Zwart" gesteund. Het laatste projekt was steun aan Maori-vrouwen in Nieuw Zeeland.
Deze groep heeft ongeveer 10 jaar gewerkt.

tekening wapens of graan Politieke werkgroep

Dit team richt zich grotendeels op "Den Haag".
Vooral het beleid van Buitenlandse Zaken en Defensie wordt gevolgd. Ieder jaar krijgen kamerleden, ministers en anderen kommentaar op de Memories van Toelichting van deze beide ministeries. Bij landelijke verkiezingen worden de verkiezingsprogramma's doorgenomen, waarbij aanbevelingen voor een "Politiek voor de Vrede" worden gegeven.

In de loop van de tijd zijn er veel gesprekken gevoerd met politici en andere autoriteiten. Veel brieven zijn/worden geschreven, veel stukken en rapporten gelezen, conferenties bijgewoond, etc., etc.

De naam van de werkgroep was, tot 1992 "Overheid en Politiek" In dat jaar werd besloten tot samenwerking op dit gebied met de Nederlandse afdeling van de WILPF. De naam van de werkgroep is nu: "Politieke Werkgroep van Vrouwen voor Vrede & Women's International League for Peace and Freedom".

logo werkgroep WIC Werkgroep Internationale Contacten (WIC)

Deze werkgroep opent de vensters op de wereld en dat is heel wat. Zoals in 1979 toen vanuit het buitenland een verzoek kwam om als Vrouwen voor Vrede te demonstreren voor het Vredespaleis in Den Haag. Sindsdien zijn de informatiestromen over en weer op gang gekomen. Vrouwen voor Vrede hier weten wat vrouwen-vredesgroepen in het buitenland doen en andersom. Er zijn regelmatige kontakten en op conferenties e.d. is Vrouwen voor Vrede Nederland vertegenwoordigd.

logo werkgroep Wel-dadig Werkgroep Sociale Verdediging

Deze groep houdt zich bezig met sociale verdediging en geweldloze weerbaarheid, of wel verdediging en weerbaarheid zonder geweld en zeker zonder wapens. Hierover worden demonstraties, trainingen en cursussen gegeven. In 1983 is het team met dit werk begonnen.

Sinds 1 jan.2001 heet de groep 'Weldadig' omdat verdediging meestal plaatsvindt na een aanval en de groep met de nieuwe naam "weldadig", de nadruk wil leggen op daadkracht en positieve aktie.

hoofdmenu     volgende     vorige     inhoud     laatste

Updated: 18 september 2001