Boeken

logo

museumwinkel


De eerste reis
Nina Koevoets

afbeelding boekomslag Over vier kleine vogeltjes die hun eerste vlieglessen krijgen, samen op reis gaan en dan ervaren dat samenwerken beter is dan ruziemaken.

Met aanwijzingen voor o.a. ouders om verder te praten met kinderen over omgang met conflicten.

Boek voor kinderen van ca. 5 tot 10 jaar, ook geschikt om voor te lezen. Voorproefje.
28 blz. met veel artistieke illustraties

Prijs: € 15,- leg in winkelwagen


"Houd (van) het bos!" zegt Stella
Nina Koevoets

afbeelding boekomslag Stella wordt door de planten en dieren van het bos gevraagd om te helpen de kap van het bos te verhinderen. Ze weet zelfs Mier Officier ervan te overtuigen dat een geweldloze aanpak beter is.

Met aanwijzingen voor o.a. ouders om verder te praten met kinderen over natuurbehoud en actievoeren daarvoor.

Boek voor kinderen van ca. 5 tot 10 jaar, ook geschikt om voor te lezen.
32 blz. met veel illustraties

Prijs: € 15,- leg in winkelwagen


Vrijheidsliederen van 1648 tot 2020
Samengesteld door Frank Edam

afbeelding boekomslag Bundel met 18 liederen over vrijheid en het verlangen naar vrede. Bijzonder is dat niet alleen de tekst van de liederen is opgenomen, maar ook de muziek in notenschrift. Bovendien is een cd bijgevoegd met 14 van de liederen. Het boek is geïllustreerd met cartoons van Len Munnik en Lex Dirkse.

48 blz. met illustraties en cd

Prijs: € 15,- leg in winkelwagen


Veiligheid, hoe dan?
Werkgroep Inclusieve Veiligheid

afbeelding boekomslag Van een militair naar een civiel veiligheidsbeleid. Een beleid waarin de miljarden die thans aan wapensystemen worden uitgegeven worden besteed aan het voorkomen en geweldloos hanteren van de conflicten in de wereld. Met een scenario t/m 2040.

Dit boekje kan ook als pdf gedownload worden.

40 blz.

Prijs: alleen verzendkosten leg in winkelwagen


De boemerang van oorlog en geweld
Een hedendaagse samenspraak over Erasmus' visie op oorlog en vrede

afbeelding boekomslag Dreiging, geweld en agressie alom. Daarom werd deze geactualiseerde samenspraak, uitgaande van Erasmus' Dulce Bellum Inexpertis, uitgegeven.
De tekst van Erasmus wordt erin, aan de hand van tien thema's, geconfronteerd met hedendaagse teksten uit literatuur en media. Verder zijn bijdragen van betrokken medestanders, waaronder enkele wetenschappers, een oud-diplomaat en kunstenaars, opgenomen. Het boek is rijk geïllustreerd met afbeeldingen en tekeningen van kinderen.

112 blz.

Prijs: € 10,- leg in winkelwagen


Van jeugdig pacifisme naar geestelijke weerbaarheid
Bert Gasenbeek en Chris Hietland

afbeelding boekomslag Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Jongeren Vredes Actie (1924 - 1940) geplaatst in de context van het Interbellum. Er is aandacht voor de ontwikkeling die de vereniging in de loop van haar bestaan doormaakte, de belangrijkste activiteiten en de ideeën die bij de JVA’ers leefden.

In dit boek wordt vooral de betekenis van de JVA voor de humanistische beweging geschetst. De JVA is echter ook één van de wortels van de huidige Vredesbeweging Pais.

145 blz. met illustraties.

Prijs: € 13,- Tijdelijk uitverkocht.


Vergeven - Verzoenen
Forgiveness Project

afbeelding boekomslag Dit boekje bevat 24 verhalen die een indringend en persoonlijk beeld geven van vergeving en verzoening wereldwijd. De verhalen komen van mensen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met elkaar te verzoenen.

Van deze verhalen is een tentoonstelling gemaakt die geleend kan worden en ook te zien is op deze website.

52 blz. met illustraties.

Prijs: € 3,- (verzendkosten € 1,50) leg in winkelwagen


Erasmus voor de Klas
Louise Langelaan

afbeelding boekomslag Erasmus’ opvattingen van 500 jaar geleden over onderwijs, verdraagzaamheid, het omgaan met verschillen tussen mensen, het vreedzaam met elkaar leven en zelfs in aanzet over mensenrechten, hebben nu nog steeds een sterke zeggingskracht.
De twee werkboeken geven een praktische en actuele invulling aan het ideaal van Erasmus. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 12 tot 14 jaar en geschreven voor het onderwijs maar ook voor thuis geschikt. Meer info.

Deel 1: 46 blz., deel 2: 38 blz. met veel illustraties.

Prijs per deel: € 5,-
Deel 1: leg in winkelwagen Deel 2: leg in winkelwagen


Met emmer en kwast
Eric Duivenvoorden

afbeelding boekomslag Veertig jaar Nederlandse actieaffiches 1965-2005. Een boek met veel afbeeldingen maar ook met verhelderende teksten die de achtergronden van de affiches belichten.
Onderwerpen o.a.: vrouwenemancipatie, kraken, oorlog en vrede, dienstweigeren, abortus, natuurbehoud, kernenergie, Vietnam.
Met 7500 affiches op bijgevoegde cd-rom.

206 blz. met illustraties en cd-rom.

Prijs: € 9,95 leg in winkelwagen


Vredesduif op eigen vleugels
Paul Breekveldt

afbeelding boekomslag De geschiedenis van het Humanistisch Vredesberaad.
Al 25 jaar is het Humanistisch Vredesberaad (HVB) een fonkelend lichtje aan de humanistische sterrenhemel. In de tijd van de vredesdemonstraties (Amsterdam, Den Haag) in 1981-1983 was het HVB het steentje in de schoen van het Humanistisch Verbond. Een organisatie die niet durfde te kiezen tussen politiek links (meelopen met de marsen) en politiek liberaal (niet meelopen). Het Vredesberaad zelfstandig maken, leek voor het toenmalig bestuur van het Verbond dan ook de enige manier om zonder pijn voort te bestaan. Sindsdien heeft het HVB gekozen voor de verdrukten, voor de rechtenlozen en tegen de wapenindustrie en de wapenexport.

152 blz. met illustraties.

Prijs: € 9,50 leg in winkelwagen


Wijlandt 2009
Pais

afbeelding boekomslag Hoe maak je vrede als je ruzie hebt?
Ter gelegenheid van Internationale Vredesdag 2009 maakten kinderen van 8 t/m 12 jaar uit Sittard gedichten met dit thema. Vaak maakten ze er ook nog tekeningen en illustraties bij.

In dit boekje zijn de meest aansprekende gedichten opgenomen. Ze zijn leuk voor kinderen om te lezen en te bekijken, maar ook voor ouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de denkwereld van kinderen over dit onderwerp.

46 blz. met illustraties.

Prijs: € 4,- leg in winkelwagen
Dit boek is ook gratis te downloaden (pdf 10MB).


Handbook for Nonviolent Campaigns
War Resisters International

afbeelding boekomslag Een samenleving waarin gerechtigheid en vrede heerst ontstaat niet vanzelf. Die is het resultaat van het werk van groepen activisten. Dit boek put uit hun ervaringen om daar lessen uit te leren waar toekomstige activisten wat aan hebben. Het is een praktische handleiding met vele ideeën voor het opzetten van geweldloze acties en het trainen daarvoor.

Er zijn o.a. hoofdstukken over:
- de strategie van geweldloze acties
- de voorbereiding van geweldloze acties (met checklist)
- oefeningen in het voeren van geweldloze actie
- voorbeelden van meer en minder geslaagde acties

153 blz. met illustraties, engelstalig.

Prijs: € 9,50 leg in winkelwagen


Nucleaire Ontwapening, nog steeds bittere noodzaak
Karel Koster

afbeelding boekomslag Er staan nog steeds duizenden kernwapens gereed om binnen luttele minuten een kernoorlog te beginnen. Ook is er sprake van een gestage toename van het aantal kernwapenstaten: Israël, India, Pakistan, Noord-Korea en misschien straks Iran?

Een feitelijke beschrijving en evaluatie van de nucleaire ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar met de nadruk op het Nederlandse beleid vormen de rode draad van het boek.

175 blz. met illustraties.

Prijs: € 14,50 leg in winkelwagen


Naar een cultuur van Vrede en Geweldloosheid
Evert Huisman

afbeelding boekomslag Conflicten brengen veel leed als men ze tracht op te lossen met geweld. Protesteren tegen dat geweld heeft weinig resultaat als dat niet gepaard gaat met het bieden van een alternatief.
Dit boek biedt het alternatief in de vorm van geweldloze conflictoplossing. Het laat zien dat zo'n alternatief alleen werkzaam kan zijn in een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid.
Ook bespreekt dit boek hoe we aan zo'n cultuur kunnen werken.

496 blz. met illustraties.

Prijs: € 21,50 leg in winkelwagen

Gandhi

Brochure uitgegeven ter gelegenheid van de Gandhi Herdenking 1998.
Zij bevat de tekst van de toespraken die bij die gelegenheid zijn gehouden. Tezamen geven ze een goede inleiding in het leven en denken van Gandhi. Met name de betekenis van Gandhi voor deze tijd wordt naar voren gebracht.

16 blz. met vele illustraties.

Prijs: € 0,50 (verzendkosten € 1,50) leg in winkelwagen

Rechtmatigheid van Kernwapens?

afbeelding boekomslag De complete uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over kernwapens. Op 8 juli 1996 kwam het tot de uitspraak dat in nagenoeg alle gevallen het gebruik van kernwapens onrechtmatig is. Niet alleen juridische argumenten, maar ook alle andere aspecten, zoals die met milieu en gezondheid te maken hebben, komen aan de orde.

368 blz. ingebonden.

Prijs: € 12,-- leg in winkelwagen

Bent u daar nog?
Miep Schreijers

afbeelding boekomslag Ter gelegenheid van het overlijden van de schrijfster brengen we dit bijzondere boekje opnieuw onder de aandacht. Het bevat korte overpeinzingen waarin ze zich afvraagt waar de duizenden gebleven zijn die begin tachtiger jaren de vredesgedachte omarmden.

Miep heeft een geheel eigen, zeer leesbare stijl. Haar overpeinzingen zijn geen saaie analyses maar verhaaltjes vol humor en doorspekt met anekdotes. Ze voegt zelfs een muzikaal en persoonlijk basso continuo toe.
Hoewel in 1986 geschreven nog steeds relevant.

86 blz. met illustraties.

UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.

De Indonesië-weigeraars
Kees Bals en Martin Gerritsen

afbeelding boekomslag Dit boek gaat over de duizenden jonge mannen die weigerden mee te vechten in de koloniale oorlog met Indonesië. De Nederlandse overheid pakte hen hard aan. Zij kwamen terecht in een soort heropvoedingskamp en kregen gevangenisstraffen to vijf jaar.

Het boek is gebaseerd op interviews met Indonesië-weigeraars, mensen die hen hielpen, de rechter die hen veroordeelde en de historicus dr. Lou de Jong.

128 blz. met vele illustraties.

UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.


Voor hen zing ik dit lied
Jos Linnebank

afbeelding boekomslag Dit boek bevat een selectie van de liedjes die Jos Linnebank (1934 - 2003) in zijn laatste vijftien levensjaren schreef en zong, zichzelf begeleidend op de gitaar. Het boek wil enige achtergrond geven bij zijn teksten en optredens.

Jos noemde zichzelf een troubadour. Jarenlang reisde hij met gitaar en geluidsapparatuur door het land, om met zijn stem de werkelijkheid te bezingen bij tal van (vredes-)acties.

Bij het boek is een cd gevoegd met de 20 liedjes die in het boek aan de orde komen.
Enkele liederen van Jos zijn op deze site te beluisteren.

110 blz. met illustraties en cd.

UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.


Vergeven en verzoenen - vrede
Kunstwerken van kinderen van 9 t/m 13 jaar

afbeelding boekomslag Ter gelegenheid van Internationele Vredesdag 2010 maakten kinderen uit Kerkrade en Sittard tekeningen, gedichten en verhaaltjes. Een soms verrassend inkijkje in hoe kinderen denken over vergeving en verzoening, oorlog en vrede.

125 blz.

UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.


Beter Geweldloos
Platform Vredescultuur

afbeelding boekomslag Een klein boekje waarin 9 aspecten van geweldloosheid worden beschreven met een inventarisatie organisaties, trainingen en informatie die daar over gaan.

Er zijn hoofdstukken over: geweldloos bewustzijn, geweldloze communicatie, geweldloze zelfverdediging, geweldloze conflictpreventie, geweldloze conflictoplossing, geweldloze actie, geweldloze defensie, geweldloze levensstijl en geweldloze cultuur.

72 blz. met illustraties.

UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.
Dit boek is nog wel gratis te downloaden (pdf 1MB).

Duitse deserteurs tijdens de Tweede Wereldoorlog
Norbert Haase

afbeelding boekomslagDe geschiedenis van de Duitse deserteurs is lang verzwegen. Tot Norbert Haase in 1987 zijn boek 'Deutsche Deserteure' publiceerde. Hij beschrijft in dit boek de levensgeschiedenis van acht deserteurs. Hij behandelt tevens de motieven, de militaire rechtspraak, de executies, de oorlogspropaganda, de nazi-rechters die desondanks na de oorlog carrière konden maken, en de vraag waarom deze episode uit de Duitse geschiedenis zo lang is verzwegen.
Een boek dat insloeg als een bom!

Nederlandse vertaling met speciaal voorwoord van de auteur, 134 blz. met vele illustraties.

Prijs: € 3,50   UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.

Lieve Vrede, liedjes tegen oorlog en geweld

afbeelding boekomslag30 liedjes compleet met akkoorden, verzameld en verzorgd door Wim Harms.

77 blz. met vele illustraties.

Prijs: € 4,50   UITVERKOCHT, wordt niet herdrukt.

Bestellen

Klik om een boek te bestellen op de knop 'leg in winkelwagen' die naast de prijs staat.
Klik hier voor meer informatie over de bestelprocedure, betaalwijzen en onze leveringsvoorwaarden.
De verzendkosten binnen Nederland bedragen, behalve waar anders aangegeven, € 4,-- ongeacht het aantal boeken.

Nadere informatie via het reactieformulier

hoofdmenu    inhoud    info museum    uw reactie